EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ НІШІ ГОДУВАЛЬНОГО ЛАНДШАФТУ: ВЕКТОРНА ІНВАРІАНТНІСТЬ ЕТНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
К. Є. Двойних

Назад

УДК: 339.9 + 316.324 + 008.2

К. Є. Двойних

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ НІШІ ГОДУВАЛЬНОГО ЛАНДШАФТУ: ВЕКТОРНА ІНВАРІАНТНІСТЬ ЕТНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Стаття присвячена загальній проблемі встановлення казуального зв'язку між динамікою етнічних процесів (колективної психології та стереотипів поведінки) із перспективами розвитку аграрного сектору в умовах сучасної світової економіки (домінування семантичної складової над політекономічною). В умовах сітьової економіки етнічний феномен розглядається як невід'ємна частина годувального ландшафту (екологічної ніші). Отже, встановлення безпосереднього зв'язку між етнічними процесами та ефективністю сільського господарства потребує розробки відповідних теоретичних та методологічних основ. В цьому контексті в статті розв'язується локальна задача: розглянути етнос за сукупністю притаманних йому ознак як векторне поле.
Формалізація таких характеристик дозволить визначити найбільш проблемні ділянки наукового пошуку у цьому напрямі, а також зосередити увагу на перспективних "точках росту" аграрного сектору. Насамперед, це стосується ключової проблематики сітьової економіки: як своєчасно усвідомити, яка саме діяльність є правильною замість того, щоб намагатися більш ефективно виконувати заздалегідь визначені та відомі операції.

K. Dvoynykh

THE FEEDING LANDSCAPE ECOLOGICAL NICHE EFFECTIVENESS: ETHNICAL PROCESSES VECTOR INVARIANCE

Summary

The article is devoted to casual interrelation establishment common problem between ethnical processes (collective psychology and behavior stereotypes) dynamic and agricultural sector development perspectives in modern world economy conditions (the semantic essence dominating over the political economy one). In the neo-economy conditions dominating the ethnical phenomenon is being considered as an essential part of feeding landscape (ecological niche). Therefore, the immediate (direct) interrelation establishment between ethnical processes and agriculture effectiveness is requiring its own theoretical and methodological basis working out. In this context in the article is solved the local problem: to define the ethnical phenomenon (in accordance to its characteristics superposition) as a vector field.
Corresponding characteristics formalization permits to define the most problematical spheres for known direction science search. But also: to focus researching attention into agricultural sector perspective resonance points. Primarily, it concerns to basic answer of neo-economy key question: not how more effectively provide apriority defined and known operations, but how to understand promptly — which from a number of possible kinds of activities are the right ones.

№ 11 2014, стор. 9 - 15

Кількість переглядів: 1086

Відомості про авторів

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

Як цитувати статтю

Двойних К. Є. Ефективність екологічної ніші годувального ландшафту: векторна інваріантність етнічних процесів . Агросвіт. 2014. № 11. С. 9–15.

Dvoynykh, K. (2014), “The feeding landscape ecological niche effectiveness: ethnical processes vector invariance”, Agrosvit, vol. 11, pp. 9–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.