EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПРАГМАТИКА
В. П. Хомутенко, І. C. Луценко

Назад

УДК: 336.02:63

В. П. Хомутенко, І. C. Луценко

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПРАГМАТИКА

Анотація

У статті висвітлюються питання реалізації податкової політики у аграрному секторі економіки України. Визначаються негативні та позитивні аспекти впливу інструментів податкової політики на діяльність суб'єктів господарювання у сільськогосподарській галузі. Проаналізовано фінансові результати та рентабельність діяльності сільськогосподарських підприємств за період дії лібералізаційної податкової політики у агарній сфері та доведено, що її дія позитивно вплинула як на їх фінансовий план, так й рентабельність. Крім того встановлено, що в умовах недостатньої державної підтримки податкова політика є найбільш дієвим інструментом підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання цієї царини. Висвітлено особливості діючого порядку застосування спеціальних податкових режимів для суб'єктів сільськогосподарської діяльності як з фіксованого сільськогосподарського податку, так й податку на додану вартість.

V. Khomutenko, I. Lutsenko

TAX POLICY IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE: PROBLEMS AND PRAGMATICS

Summary

The article examines implementation of tax policy in the agrarian sector of Ukraine. Defined negative and positive aspects of the impact of tax policy instruments on business entities in the agricultural sector. Analyzed the financial performance and profitability of agricultural enterprises during the period of liberalization of tax policy in the sphere of agrarian and prove that its action as a positive effect on their financial activities and profitability. In addition, it was found that in case of insufficient state support for fiscal policy is the most effective tool for improving the efficiency of this sector entities When covering especially the existing procedure for the special tax regime for agricultural activities as a fixed agricultural tax and value added tax.

№ 11 2014, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 1385

Відомості про авторів

В. П. Хомутенко

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

V. Khomutenko

p.h.d., professor, professor of finance, Odessa national economic university


І. C. Луценко

к. е. н., викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

I. Lutsenko

p.h.d., lecturer, department of finance, Odessa national economic university

Як цитувати статтю

Хомутенко В. П., Луценко І. C. Податкова політика у аграрному секторі економіки України: проблематика та прагматика. Агросвіт. 2014. № 11. С. 3–8.

Khomutenko, V. and Lutsenko, I. (2014), “Tax policy in the agrarian sector of Ukraine: problems and pragmatics”, Agrosvit, vol. 11, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.