EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ю. В. Біляк

Назад

УДК: 347.191.11:65.012.32 (045)

Ю. В. Біляк

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Анотація

Стаття присвячена розгляду сутності корпоративної культури, тому, як керівництво організації грамотно використовує її складові, щоб впливати на ефективність роботи персоналу, викликаючи в ньому позитивні емоції, відданість фірмі, нав'язуючи в той же час певні офіційні й неофіційні правила.
Досліджено основні цінності компанії, норми поведінки, зовнішній вигляд співробітників, традиції, свята як головні фактори корпоративної культури, які є інструментами в умілих руках роботодавця, використовуваними для маніпуляції свідомістю співробітників.

Y. Biliak

CORPORATE CULTURE AS A TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF STAFF

Summary

Article considers the nature of corporate culture, how to correctly use the organization's management of its components to affect the efficiency of the staff, causing the positive emotions, commitment firm, imposing at the same time, some formal and informal rules.
The basic company values, norms of behavior, appearance of staff, traditions, festivals — as key factors of corporate culture, which is a tool in the capable hands of the employer, used to manipulate the consciousness of people.

№ 10 2014, стор. 39 - 43

Кількість переглядів: 1073

Відомості про авторів

Ю. В. Біляк

доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

Y. Biliak

associate Professor of Management named Y.Zavadskoho, NUBiP

Як цитувати статтю

Біляк Ю. В. Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом. Агросвіт. 2014. № 10. С. 39–43.

Biliak, Y. (2014), “Corporate culture as a tool for effective management of staff”, Agrosvit, vol. 10, pp. 39–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.