EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
І. В. Котькалова-Литвин

Назад

УДК: 330.142.212

І. В. Котькалова-Литвин

РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті запропоновано систему управління фінансовою безпекою підприємства, яка побудована на принципах багатофункціональності, гнучкості, безперервності, оперативності та ефективності. Основою зазначеною системи став фінансовий механізм підприємства, що забезпечую комплексність та тісну взаємодію між всіма її елементами.
Обгрунтовано, що система управління фінансовою безпекою підприємства представляє собою сукупність взаємопов'язаних структурних елементів, а саме: мету управління, завдання, що забезпечують досягнення поставленої мети, суб'єкти управління, фінансові методи та інструменти впливу на об'єкт управління, аналіз ефективності управлінських заходів та оцінка отриманих результатів щодо дотримання мети управління.
Впровадження запропонованої системи у поточну діяльність підприємства забезпечить високоефективне фінансового управління, оптимізацію діяльності підприємства, підвищення його фінансової стійкості та конкурентоспроможності.

The article proposes enterprise financial security management control system which is based on the principles of versatility, flexibility, continuity, efficiency and effectiveness. Financial mechanism of an enterprise became the basis for system development and thus allowed to ensure integration and close cooperation between all its elements.
This article argues that company's financial security system is a set of interrelated structural elements, namely: management goal, management tasks to achieve main goal, subjects of management, financial techniques and instruments to influence object of management, analysis of effectiveness of management activities and assessment of obtained results to comply with management goals.
Implementation of the proposed system into the actual enterprise practice will allow to provide highly effective financial management, optimization of company's activities, increase of its financial sustainability and competitiveness.

I. Kotkalova-Litvin

DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT CONTROL SYSTEM

№ 10 2014, стор. 26 - 31

Кількість переглядів: 968

Відомості про авторів

І. В. Котькалова-Литвин

к. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

I. Kotkalova-Litvin

Candidate of Economic Sciences; docent, finance and financial security sub-faculty, Ukrainian state university of finance and international trade

Як цитувати статтю

Котькалова-Литвин І. В. Розробка системи управління фінансовою безпекою підприємства. Агросвіт. 2014. № 10. С. 26–31.

Kotkalova-Litvin, I. (2014), “Development of the enterprise financial security management control system”, Agrosvit, vol. 10, pp. 26–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.