EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ, ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Ю. П. Майданевич

Назад

УДК: 334.012.

Ю. П. Майданевич

МЕХАНІЗМ, ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Анотація

У статті досліджуються інструменти і методи розвитку переробних підприємств аграрної сфери України державою, з урахуванням світових тенденції глобалізації й лібералізації економіки. Представлені результати аналізу сучасного стану та напрямів вдосконалення переробних підприємств аграрної сфери України, реалізація яких має на меті вдосконалення державного управління аграрною сферою, розвиток ринкової інфраструктури, що обслуговує сектор і розвивається на основі конкурентного механізму, а також захист вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції.

Y. Maidanevych

MECHANISMS, TOOLS AND METHODS OF REGULATION OF PROCESSING ENTERPRISES OF AGRARIAN SPHERE

Summary

The article examines the tools and techniques the state of development of the processing enterprises of the agrarian sector of Ukraine, taking into account the global trends of globalization and economic liberalization. The results of analysis of the current state and the ways to improve the processing enterprises of the agrarian sector of Ukraine, the implementation of which is to improve the governance of the agrarian sphere, development of market infrastructure serving sector and develops through a competitive mechanism, as well as protection of the domestic market for agricultural products.

№ 10 2014, стор. 22 - 25

Кількість переглядів: 893

Відомості про авторів

Ю. П. Майданевич

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Y. Maidanevych

candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of accounting and audit Taurida national University. V.I. Vernadsky

Як цитувати статтю

Майданевич Ю. П. Механізм, інструменти та методи регулювання розвитку переробних підприємств аграрної сфери. Агросвіт. 2014. № 10. С. 22–25.

Maidanevych, Y. (2014), “Mechanisms, tools and methods of regulation of processing enterprises of agrarian sphere”, Agrosvit, vol. 10, pp. 22–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.