EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК АГРАРНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ
І. А. Ажаман

Назад

УДК: 332.1:164.1:631.2

І. А. Ажаман

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК АГРАРНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність проблеми формування логістичних центрів у сільській місцевості. Запропоновано визначення поняття "агрологістичний центр". Визначено задачі, вирішенню яких сприятимуть агрологістичні центри. Визначено основні функції, які будуть виконуватися аграрними логістичними центрами, зокрема: транспортування, складування та зберігання продукції в спеціально обладнаних складських спорудах, накопичення та формування партій товару для їх подальшого продажу замовникам, інформаційно-консультаційне обслуговування суб'єктів господарювання на селі, виконання функцій з постачання товаровиробників необхідними матеріально-технічними ресурсами та інші. Сформовано визначення поняття "продукт аграрного логістичного центру" як сукупності логістичних послуг, які отримуватимуть учасники логістичного процесу. Визначено сукупність об'єктивних та суб'єктивних факторів, якими викликана необхідність будівництва та розвитку агрологістичних центрів у сільській місцевості. Визначено основні напрями фінансування будівництва та підходи до управління агрологістичними центрами.

I. Azhaman

FORMATION AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LOGISTICS CENTERS

Summary

In the article the relevance of the creation of logistics centers in rural areas. A definition of "agricultural logistics center". The tasks, which will contribute to the solution of agricultural logistics centers. The main functions to be performed by agricultural logistics centers, including: transportation, training products to its storage, warehousing and storage in specially designed storage facilities, storage and formation of quantities of goods to be sold to customers , information and advisory services businesses in rural areas, the functions of the producers supplying the necessary material and technical resources, and more. Formed in the definition of "agricultural product logistics center" as a set of logistics services that participants receive the logistic process. Defined set of objective and subjective factors that caused the need for the construction and development of agricultural logistics centers in rural areas. The main areas of construction financing and management approaches in agricultural logistics centers.

№ 10 2014, стор. 7 - 11

Кількість переглядів: 1082

Відомості про авторів

І. А. Ажаман

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури

I. Azhaman

PhD, Associate Professor, Department of Management and Management by Projects, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Як цитувати статтю

Ажаман І. А. Формування та розвиток аграрних логістичних центрів. Агросвіт. 2014. № 10. С. 7–11.

Azhaman, I. (2014), “Formation and development of agricultural logistics centers”, Agrosvit, vol. 10, pp. 7–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.