EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
О. І. Шаманська

Назад

УДК: 30.322:338.432 (477)

О. І. Шаманська

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Анотація

Агропромисловий комплекс, як один із базових секторів економіки України потребує значних інвестиційних ресурсів. Стале виробництво, відсутність коштів на модернізацію виробництва, недосконала законодавча база, слабка підтримка держави, нестача кваліфікованої робочої сили робить процес інвестування у цей сектор непривабливим для інвестора. На сучасному етапі економіка України, включаючи її агропромисловий комплекс, знаходиться в стані глибокої кризи. Негативний вплив мають структурні, міжгалузеві диспропорції, що нагромадилися в народному господарстві протягом десятиліть, що і привели до гострого дефіциту товарів виробничого і невиробничого призначення, і особливо енергоносіїв. Криза підсилюється розбалансованістю фінансово-кредитної системи, невідповідністю сформованих управлінських структур потребам економічного розвитку.

O. Shamanska

PROBLEMS INVESTMENT AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE AND WAYS TO OVERCOME THEM

Summary

Agricultural sector as one of the basic sectors of Ukraine require considerable investments. Sustainable production, lack of funds for the modernization of production, poor legal framework, lack of government support, lack of skilled labor makes the investment in the sector unattractive to investors. At present, Ukraine's economy, including its agriculture, is in deep crisis. Negative impact with structural cross-sectional imbalances that have accumulated in the economy for decades, and led to acute shortages of industrial and non-industrial purposes, especially energy. The crisis has reinforced imbalances financial and credit system, disparity existing management structures needs of economic development.

№ 10 2014, стор. 3 - 6

Кількість переглядів: 978

Відомості про авторів

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри охорони праці та дорадництва, Вінницький національний аграрний університет

O. Shamanska

Ph.D. in economic sciences, associate professor, the head of safety and extension department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Шаманська О. І. Проблеми інвестування розвитку апк України та шляхи їх подолання. Агросвіт. 2014. № 10. С. 3–6.

Shamanska, O. (2014), “Problems investment agricultural development in Ukraine and ways to overcome them”, Agrosvit, vol. 10, pp. 3–6.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.