EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА СЕЛА ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
А. М. Андрющенко

Назад

УДК: 364.48(1-22):338.439

А. М. Андрющенко

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА СЕЛА ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті робиться припущення, що вплив рівня розвитку соціальної інфраструктури сільських поселень України на динаміку вітчизняного сільськогосподарського виробництва є більшим, ніж у розвинутих країнах. Це обумовлено тим, що первинне аграрне виробництво в українському АПК, на відміну від аналогічного у розвинутих країнах, на 55%, по валовій продукції, формується у особистих підсобних господарствах населення. Встановлено, що серед вибраних для аналізу об'єктів соціальної інфраструктури найбільший прямий вплив на обсяги виробництва сільськогосподарської продукції виявили: кількість місць у клубних закладах населеного пункту — 72,5%, кількість торгових місць на ринках змішаного типу — 11% і кількість газифікованих природним та зрідженим газом сільських населених пунктів — 6,1% впливу на мінливість функції. Для зупинки скорочення кількості населення сільської місцевості, створення сприятливої інфраструктурної бази, пропонується, щоб бюджетні ресурси, які спрямовуються на розвиток українського села, в першу чергу необхідно направляти на поліпшення чи створення нових об'єктів дозвілля (сільські клуби, більярдні зали тощо), розширення торгової мережі організованих ринків та підвищення рівня доступності на них продукції малих сільськогосподарських виробників, прискорення темпів газифікації природним газом сільських населених пунктів.

A. Andriyuschenko

SOCIALRURAL INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The dynamic development of the social infrastructure is an essential condition for positive economic reforms in national economy. This relationship is especially important for agricultural production Ukrainian economy. This is due to the fact that primary agricultural production in the domestic agriculture, in contrast to that in developed countries, 55% of the gross product for me din personal subsidiary farms.
Found that in rural areas the greatest impact on agricultural production volumes make such objects of social infrastructure: seats in clubs settlement — by 72,5% variability determines function; number of trading places in the markets of mixed type — 11% impact; number gasified natural gas and liquefied villages — 6,1% impact.
This study leads to the following conclusions: 1) there is a strong direct relationship between the level of social infrastructure in rural areas and agricultural dynamics Ukraine; 2) to stop the decline in population in rural areas, creating favorable infrastructure facilities agrarian production, budgetary resources allocated to the development of Ukrainian village must first be sent to: improve or create new leisure facilities (rural clubs, billiard halls, etc.), expanding trade network organized markets and increasing accessibility to these products of small farmers, accelerate the pace of natural gas gasification villages.

№ 9 2014, стор. 33 - 36

Кількість переглядів: 1881

Відомості про авторів

А. М. Андрющенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Уманський національний університет садівництва

A. Andriyuschenko

PhD, Associate professor of economical theory department, Uman National University of Horticulture

Як цитувати статтю

Андрющенко А. М. Соціальна інфраструктура села та розвиток сільськогосподарського виробництва. Агросвіт. 2014. № 9. С. 33–36.

Andriyuschenko, A. (2014), “Socialrural infrastructure and development of agricultural production”, Agrosvit, vol. 9, pp. 33–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.