EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЗЕРНА
Г. В. Батюк

Назад

УДК: 339.13:338.432

Г. В. Батюк

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЗЕРНА

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність державного регулювання економічної діяльності у сфері сільськогосподарського виробництва. Особливу увагу зосереджено на доцільності регулювання зернового ринку, як одного з найважливіших у структурі продовольчих ринків. Сформульовано проблеми, які на сьогодні є актуальними для різних за розмірами і формами господарювання виробників зерна. Визначено основні засади, за якими система заходів державного регулювання економічної діяльності на ринку зерна має будуватися на поєднанні інтересів держави, виробників та споживачів. На основі світового досвіду обгрунтовано напрями формування системи заходів державного регулювання на ринку зернової продукції. З'ясовано переваги та недоліки використання різних економічних та адміністративних методів регулювання національного та регіональних ринків зерна. На основі проведеного дослідження запропоновано найбільш дієві інструменти підтримки зерновиробників.

G. Batyuk

FORMATION SYSTEMS OF MEASURES STATE REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE GRAIN MARKET

Summary

The necessity of state regulation of economic activity in the agricultural sphere was considered. Special attention of the feasibility of regulation of grain market as one of the most important in the structure of food markets was focused on. The problems actual today for different by sizes and by forms of managing for the grain producers was formulated. The main fundamentals on which the system of state regulation of economic activity in the grain market should be based on the combination of state, producers and consumers interests were determined. Based on the global experience, the directions of formation of system measures of state regulations in the market of grain products were grounded. Advantages and disadvantages of usage of different economic and administrative methods of regulation of national and regional grain markets were defined. Based on research the most effective tools of support of grain producers was proposed.

№ 9 2014, стор. 56 - 60

Кількість переглядів: 985

Відомості про авторів

Г. В. Батюк

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет

G. Batyuk

senior lecturer, Lviv national agrarian university

Як цитувати статтю

Батюк Г. В. Формування системи заходів державного регулювання економічної діяльності на ринку зерна. Агросвіт. 2014. № 9. С. 56–60.

Batyuk, G. (2014), “Formation systems of measures state regulation of economic activity in the grain market”, Agrosvit, vol. 9, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.