EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ
О. Б. Шишова

Назад

УДК: 332.132(477)

О. Б. Шишова

СУТНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Анотація

У статті розкривається сутність трансформаційного процесу в економічній системі України. Обговорюється питання про необхідність трансформаційного процесу. В якості трансформаційної економічної системи нами розглядається ситуація, коли індустріальна економіка переходить на постіндустріальну стадію розвитку. Сам же період переходу характеризується тим, що жодна з присутніх соціально-економічних систем не здатна відтворюватися самостійно. При цьому внаслідок нелінійності історичного розвитку людства нова економічна система може бути більш-менш прогресивною порівняно зі попередньою структурою. Визначення закономірностей трансформаційного процесу недостатньо для реалізації реформ. Розкривається шлях розвитку, який залежить від внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на даний розвиток, а також національних особливостей конкретної держави. Визначаються мета і напрями трансформації економічної системи. Виділяються механізми, що впливають на трансформаційний процес. Висвітлюються напрями становлення ринкової економіки та пропонуються можливі методи їх вирішення.

О. Shyshova

THE ESSENCE OF TRANSFORMATION PROCESSES IN ECONOMIC SYSTEM

Summary

The article deals with the nature of the transformation process in the economic system of Ukraine. The question of the need for the transformation process. As the transformation of the economic system we consider a situation where the industrial economy moves to the post-industrial stage of development. The very same transition is characterized by the fact that none of the present socio-economic system is not able to play on their own. In this case, due to the nonlinearity of the historical development of mankind a new economic system may be more or less progressive compared to the previous structure. Defining patterns of the transformation process is not enough to implement reforms. It reveals the way of which depends on the internal and external factors affecting the present development and national circumstances of a particular state. Identify the purpose and direction of the transformation of the economic system. Provision mechanisms that influence the transformation process. Highlights the areas of market economy, as well as possible methods of solving.

№ 9 2014, стор. 43 - 49

Кількість переглядів: 907

Відомості про авторів

О. Б. Шишова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, КУ ім. Б. Грінченка

О. Shyshova

PhD in Economics, associate professor of finance, management and economy chair, Kyiv University named after B. Grinchenko

Як цитувати статтю

Шишова О. Б. Сутність трансформаційного процесу в економічній системі . Агросвіт. 2014. № 9. С. 43–49.

Shyshova, О. (2014), “The essence of transformation processes in economic system”, Agrosvit, vol. 9, pp. 43–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.