EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
А. В. Погосова

Назад

УДК: 657.4:657.471:631.1

А. В. Погосова

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті розглянуто питання визначення суті та класифікації витрат на виробництво продукції; обгрунтовано номенклатуру статей витрат на виробництво продукції рослинництва; запропоновано складові загальновиробничих витрат; надано пропозиції щодо формування обліково-аналітичної системи управління витратами на виробництво продукції сільськогосподарських підприємств, зокрема щодо застосування багаторівневого системного підходу до обліку витрат.

A. Pogosova

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT MANAGEMENT COST ON CROP PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

This paper deals with the determination of the nature and classification of production costs; reasonably nomenclature of expenditures for crop production; proposed components of overhead costs; The proposals on the formation of accounting and analytical system of production costs of agricultural enterprises, including the use of multi-level system approach to cost accounting.

№ 9 2014, стор. 37 - 42

Кількість переглядів: 995

Відомості про авторів

А. В. Погосова

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет

A. Pogosova

candidate of economic sciences, associate professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Погосова А. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на виробництво продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2014. № 9. С. 37–42.

Pogosova, A. (2014), “ accounting and analytical support management cost on crop production in agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 9, pp. 37–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.