EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО СТАНУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М'ЯСО-МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
М. П. Бутко, О. В. Тополевська

Назад

УДК: 330.338.711

М. П. Бутко, О. В. Тополевська

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО СТАНУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М'ЯСО-МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Анотація

У статті вказано на проблеми формування ринку м'ясо-молочної промисловості, необхідність грунтовного вивчення закономірностей і особливостей розвитку ринку м'ясо-молочної промисловості при становленні ринкової економіки. Дано визначення "метод" та "підхід" в регіональних наукових дослідженнях. Досліджено методології аналізу ринків. Проаналізовано методологічний принцип регіонального менеджменту ринку м'ясо-молочної продукції. Наведено структуру конфігурованого синергійного ефекту. Показано класифікацію критеріїв оцінки ефективності кластерів. Запропоновано секторну структуру ринку м'ясо-молочної продукції.

M. Butko, O. Topolevska

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ESTIMATION OF MODERNIZATION REGIONAL MARKET CONDITION MEAT-MILK PRODUCTS

Summary

In the article the indicated problems of forming of market meat-milk to industry, necessity of the detailed study of conformities to law and features of market development meat-milk to industry at becoming of market economy. Determination is given "method" and "approach" in regional scientific researches. Methodologies of analysis of markets are investigational. Methodological principle of regional management of market is analysed meat-milk to the products. The structure of the configured sinergiynogo effect is resulted. Classification of criteria of estimation of efficiency of clusters is rotined. The sectored structure of market is offered meat-milk to the products.

№ 9 2014, стор. 27 - 32

Кількість переглядів: 878

Відомості про авторів

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління,Чернігівський національний технологічний університет

M. Butko

doctor of economic science, professor, manager of department of management of innovative activity and state administration, Tchernihiv national technological university


О. В. Тополевська

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет

O. Topolevska

graduate student, Tchernihiv national technological university

Як цитувати статтю

Бутко М. П., Тополевська О. В. Методологічні засади оцінки модернізаційного стану регіонального ринку м'ясо-молочних продуктів. Агросвіт. 2014. № 9. С. 27–32.

Butko, M. and Topolevska, O. (2014), “Methodological principles of estimation of modernization regional market condition meat-milk products”, Agrosvit, vol. 9, pp. 27–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.