EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

CУЧАСНА ПАРАДИГМА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
О. Є. Данилевська-Жугунісова

Назад

УДК: 336. 144. 2

О. Є. Данилевська-Жугунісова

CУЧАСНА ПАРАДИГМА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті у результаті аналізу наукової літератури здійснено критичний аналіз визначень поняття фінансове планування, що дає змогу сформувати належну основу для розробки основних стратегічних заходів суб'єктів господарювання. Запропоновано власне бачення дефініції "фінансове планування". Визначено суб'єкт та об'єкт фінансового планування суб'єктів господарювання.

O. Danylevskaya-Zhugunisova

THE CONTEMPORARY РARADIGM OFF OR FINANCIAL PLANNING BUSINESSES

Summary

The paper in the analysis of scientific literature by critical analysis of definitions of financial planning, which enables to form a proper basis for developing key strategic activities of economic entities. A proper definition of the vision of "financial planning. "Definitely an object and financial planning businesses.

№ 9 2014, стор. 23 - 26

Кількість переглядів: 1328

Відомості про авторів

О. Є. Данилевська-Жугунісова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Danylevskaya-Zhugunisova

PhD in Economics, Associate Prof., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Данилевська-Жугунісова О. Є. Cучасна парадигма фінансового планування суб'єктів господарювання. Агросвіт. 2014. № 9. С. 23–26.

Danylevskaya-Zhugunisova, O. (2014), “The contemporary рaradigm off or financial planning businesses”, Agrosvit, vol. 9, pp. 23–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.