EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
А. І. Крисак

Назад

УДК: 332.3

А. І. Крисак

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Анотація

У даній статті досліджено теоретико-методологічні основи інституційного забезпечення регулювання земельних відносин. Вивчені поняття категорій "інститут" та "інституція". Визначено зміст регулювання як інституту, що охоплює систему заходів, принципів, інституційних норм, які консолідують інститути держави, ринку та громадськості, і їх застосування передбачене в обов'язковому порядку для узгодження поведінки економічних учасників. Автором запропоновано створення інституту регулювання земельних відносин та землевпорядкування в якості одного із базових інститутів при переході до сталого розвитку. Доведено, що інституційне забезпечення регулювання земельних відносин являє собою функціональний порядок, сукупність інституцій, інститутів та механізмів впливу на процес формування земельних відносин через визначення умов і правил поведінки у межах інституціональної системи побудови соціо-економо-екологічних відносин у земельній сфері.

A. Krysak

LAND RELATIONS REGULATION INSTITUTIONAL PROVISION

Summary

Land relations regulation institutional provision theoretical and methodological basics are investigated in the article. "Institute" and "institution" categories notions are studied. Regulation content as the institute involving remedies, principles, the institutional norms system, which consolidates state, market and civil institutes and its using according to the economic participants behavior coordination obligatory order is determined. The land relations regulation institute creation as one of the basic institutes during the transition to the sustainable development is proposed by the author. It is proved that the land relations institutional regulation represents a functional order, institutions aggregate, land relations formation process influence institutes and mechanisms via the behavioral conditions and rules within the social, economic and ecological relations construction institutional system in the land sphere.

№ 9 2014, стор. 15 - 22

Кількість переглядів: 1052

Відомості про авторів

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University

Як цитувати статтю

Крисак А. І. Інституційне забезпечення регулювання земельних відносин. Агросвіт. 2014. № 9. С. 15–22.

Krysak, A. (2014), “Land relations regulation institutional provision”, Agrosvit, vol. 9, pp. 15–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.