EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
М. О. Багорка, І. А. Білоткач

Назад

УДК: 631.1.027

М. О. Багорка, І. А. Білоткач

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Стверджується, що маркетингова стратегія визначає вектор дій підприємства по відношенню до споживачів та по відношенню до конкурентів. Вона є довгостроково-орієнтованою і являє собою засіб реалізації маркетингових цілей підприємства.
Наголошується, що розробка маркетингової стратегії підприємства — це процес створення і практичної реалізації генеральної програми дій підприємства. Її мета — ефективне розміщення ресурсів для досягнення цільового ринку.

M. Bagorka, І. Belotkach

METHODOLOGICAL APPROACHES OF FORMING MARKETING STRATEGIES OF ENTERPRISES OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Summary

It becomes firmly established that marketing strategy determines the vector of actions of enterprise. She is long-term-oriented and shows by the means of realization of marketing aims of enterprise.
It is marked, that development of marketing strategy of enterprise is a process of creation and practical realization of the general program of actions of enterprise. Her aim is the effective placing of resources for the achievement of target market.

№ 8 2014, стор. 10 - 16

Кількість переглядів: 1090

Відомості про авторів

М. О. Багорка

к. с-г. н., доцент, доцент кафедри маркетингу Дніпропетровський державний аграрно-економічний

M. Bagorka

Ph.D, associate professor of marketing department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university


І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

І. Belotkach

Ph.D, associate professor of marketing department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

Як цитувати статтю

Багорка М. О., Білоткач І. А. Методологічні підходи формування маркетингових стратегій підприємств аграрного сектору економіки. Агросвіт. 2014. № 8. С. 10–16.

Bagorka, M. and Belotkach, І. (2014), “Methodological approaches of forming marketing strategies of enterprises of agrarian sector of economy”, Agrosvit, vol. 8, pp. 10–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.