EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МЕТОДІВ КАЛЬКУЛЮВАННЯ І МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І МІЖНАРОДНІЙ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ
М. Б. Кулинич, В. В. Фреюк

Назад

УДК: 657.474.5

М. Б. Кулинич, В. В. Фреюк

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МЕТОДІВ КАЛЬКУЛЮВАННЯ І МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І МІЖНАРОДНІЙ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ

Анотація

У статті узагальнено наукові піходи до визначення сутності поняття калькулювання собівартості та класифікації методів обліку витрат і методів калькулювання собівартості в сучасних умовах. Проаналізовано відмінності понять "калькулювання" та "калькуляція".
Наголошується на необхідності вирізнення у класифікації методів обліку витрат та калькулювання собівартості групи комплексних методів управління витратами.
Виділено фактори, що впливають на вибір методів обліку витрат і калькулювання чи методів управління витратами в системі управління собівартістю продукції на підприємстві.

M. Kulinich, V. Freyuk

INTERCOMMUNICATION COSTING METHODS AND TECHNIQUES OF COST ACCOUNTING IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL ACCOUNTING PRACTICE

Summary

The article summarizes the scientific approaches to the definition of the conception costing and classification methods of cost accounting and costing methods in modern conditions. Analyzed differences in the concepts of "costing" and "calculation".
Emphasized on the necessity selection in the classification of methods of cost accounting and calculation of prime cost specific group of integrated methods of cost control.
Submitted a list of factors that influence the choice of methods of cost accounting and calculation methods or cost management in the management of the enterprise production cost.

№ 7 2014, стор. 63 - 68

Кількість переглядів: 700

Відомості про авторів

М. Б. Кулинич

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

M. Kulinich

PhD, Assistant professor of accounting and auditing, Lesya Ukrainka Eastern European National University


В. В. Фреюк

студент 4 курсу інституту економіки та менеджменту, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

V. Freyuk

4-th year student of the Institute of Economics and Management, Lesya Ukrainka Eastern European National University

Як цитувати статтю

Кулинич М. Б., Фреюк В. В. Взаємозв'язок методів калькулювання і методів обліку витрат у вітчизняній і міжнародній обліковій практиці. Агросвіт. 2014. № 7. С. 63–68.

Kulinich, M. and Freyuk, V. (2014), “Intercommunication costing methods and techniques of cost accounting in domestic and international accounting practice”, Agrosvit, vol. 7, pp. 63–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.