EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Д. К. Семенда, О. В. Семенда

Назад

УДК: 631.8:33

Д. К. Семенда, О. В. Семенда

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Обгрунтовано теоретичні погляди на органічне виробництво в сільськогосподарських підприємствах. Розглянуто ідею органічного землеробства, яка передбачає повернення першоджерел ведення сільського господарства, а саме: мінімальний обробіток грунту й повна відмова від застосування агрохімікатів та мінеральних добрив, що сприяє підвищенню природної біологічної активності у грунті, відновленню балансу поживних речовин. Органічне землеробство скорочує витрати на виробництво екологічної продукції, сприяє збереженню навколишнього середовища, природного біорізноманіття, відтворює природну родючість грунтів.
Проаналізовано особливості розвитку світового органічного виробництва та досліджено вплив чинників, що стимулюють його, а також передумови становлення органічного землеробства в Україні та ринку органічних продуктів.
Розглянуто економічну ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах, які вирощують продукцію по "Mini-till", "No-till" та традиційній технології.

D. Semenda, A. Semanda

DEVELOPMENT OF ORGANIC PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Theoretical perspectives on organic production in agricultural enterprises. Considered the idea of organic agriculture, which provides for the return of the origins of agriculture, namely to a minimum tillage and full refusal of application of agricultural chemicals and mineral fertilizers, which contributes to higher natural biological activity in the soil, restoration of a balance of nutrients. Organic farming reduces costs for ecological production, contributes to environmental conservation, biodiversity, recreates the natural fertility of soils.
Analyses the features of the global development of organic production and the influence of factors that are challenging and preconditions of formation of organic farming in Ukraine and the market for organic products.
Considered the economic efficiency of crop production in agricultural enterprises that grow produce for "Mini till", "No-till" and traditional technologies.

№ 7 2014, стор. 42 - 46

Кількість переглядів: 599

Відомості про авторів

Д. К. Семенда

к. е. н., професор, професор кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва

D. Semenda

candidate of economic sciences, professor, professor of the department of economics, Uman national university of horticulture


О. В. Семенда

аспірант, Уманський національний університет садівництва

A. Semanda

graduate, Uman national university of horticulture

Як цитувати статтю

Семенда Д. К., Семенда О. В. Розвиток органічного виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2014. № 7. С. 42–46.

Semenda, D. and Semanda, A. (2014), “Development of organic production in agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 7, pp. 42–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.