EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
О. В. Ксьонова

Назад

УДК: 631.1.016.4:[631.16:658.155:636.22/28-035.57](477.54)

О. В. Ксьонова

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті досліджено ступінь впливу концентрації на рентабельність виробництва продукції скотарства у Харківській області. Зважаючи на результати дослідження, можемо зробити висновок, що концентрація виробництва є одним з головних чинників прямого впливу на рівень рентабельності виробництва продукції скотарства сільськогосподарськими підприємствами Харківської області. Виявлено також, що для сталого розвитку галузі скотарства області особливо актуальним, окрім підвищення концентрації виробництва, також є скорочення повної собівартості продукції, що є основою оптимізації ціни реалізації готової продукції та збільшення рентабельності виробництва.

O. Ksonova

INFLUENCE OF THE CONCENTRATION ON THE PROFITABILITY OF CATTLE BREEDING PRODUCTION IN KHARKIV REGION

Summary

In the article investigated a degree of influence of concentration by the profitability of cattle breeding in the Kharkiv region. Given the results of the research, we can conclude that the concentration of production is а one of the main factors which direct an impact on the profitability of production of cattle breeding farms in Kharkiv region. Revealed that the sustainable development of cattle breeding industry of region in addition to increasing of the production's concentration is also depends of the reduce of the production's total cost which is the basis of optimizing selling prices of finished products and the increase profitability of production.

№ 6 2014, стор. 72 - 76

Кількість переглядів: 954

Відомості про авторів

О. В. Ксьонова

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

O. Ksonova

PhD student, Kharkov National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev

Як цитувати статтю

Ксьонова О. В. Вплив концентрації на рентабельність виробництва продукції скотарства у харківській області. Агросвіт. 2014. № 6. С. 72–76.

Ksonova, O. (2014), “Influence of the concentration on the profitability of cattle breeding production in kharkiv region”, Agrosvit, vol. 6, pp. 72–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.