EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
А. О. Ярковий

Назад

УДК: 352:353.5(477)

А. О. Ярковий

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Анотація

Проаналізовано сучасний стан системи адміністративно-територіального устрою України. Розглянуто історичні аспекти та варіанти концепцій реалізації адміністративного реформування в Україні. Визначено роль місцевого самоврядування та територіальних громад у розвитку громадянського суспільства. Проаналізовано їхнє значення та вплив на прийняття управлінських рішень. Доведено недосконалість існуючої системи адміністративно-територіального устрою, яка існує сьогодні в Україні. Досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід адміністративно-територіального управління. Проаналізовано процес адміністративного реформування в країнах Європейського Союзу та окремих країн Центральної та Східної Європи. Запропоновано авторське бачення щодо доцільності проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні та розглянуто її можливі наслідки. Визначено основні принципи проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні та завдання, які мають бути вирішити завдяки її реалізації.

A. Yarkovyi

BASIC PRINCIPLES AND WAYS OF IMPLEMENTATION OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM IN UKRAINE

Summary

The current state of the administrative-territorial structure of Ukraine. The historical aspects and variations of concepts of administrative reform in Ukraine. The role of local government and local communities in the development of civil society. Analyzed their significance and impact on decision-making. Proved inadequacy of the existing system of administrative-territorial structure that exists today in Ukraine. Research of domestic and foreign experience of administrative and territorial management. The process of administrative reform in the European Union and certain countries in Central and Eastern Europe. An author's vision regarding the advisability of administrative-territorial reform in Ukraine and discussed its possible implications. The basic principles of administrative-territorial reform in Ukraine, and the challenges that must be addressed by implementation.

№ 6 2014, стор. 35 - 40

Кількість переглядів: 1102

Відомості про авторів

А. О. Ярковий

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства Національного університету біоресурсів і природокористування України

A. Yarkovyi

Ph.D., assistant professor of business economics National University of Life and environmental Sciences of Ukraine, c. Kyiv

Як цитувати статтю

Ярковий А. О. Основні засади та шляхи реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні. Агросвіт. 2014. № 6. С. 35–40.

Yarkovyi, A. (2014), “Basic principles and ways of implementation of the administrative-territorial reform in Ukraine”, Agrosvit, vol. 6, pp. 35–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.