EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КОРПОРАЦІЇ — ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛІКТУ
Ю. В. Біляк

Назад

УДК: 347.191.11:65.012.32 (045)

Ю. В. Біляк

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КОРПОРАЦІЇ — ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛІКТУ

Анотація

У статті розглянуто взаємозалежність економічної безпеки корпорації з корпоративними конфліктами, досліджуються підходи до формування цілей і завдань та їх роль у системі економічної безпеки підприємств; пропонуються системні і комплексні цілі та завдання, а також технологічні вимоги щодо їх визначення.
Обгрунтовано сутність економічної безпеки підприємства як складової системи корпоративного управління.

Y. Biliak

ECONOMIC SECURITY OF CORPORATION — CORPORATE DEVELOPMENT AS A GUARANTEE OF CONFLICT

Summary

The article examines the interdependence of economic security corporation with corporate conflicts explored approaches to formulating goals and objectives and their role in the economic security companies; proposed system and comprehensive goals and objectives, as well as technical requirements for their determination.
The essence of economic security as a component of corporate governance.

№ 6 2014, стор. 29 - 34

Кількість переглядів: 1022

Відомості про авторів

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

Y. Biliak

PhD, Associate Professor Department of Management, NUBiP

Як цитувати статтю

Біляк Ю. В. Економічна безпека корпорації — як запорука розвитку корпоративного конфлікту. Агросвіт. 2014. № 6. С. 29–34.

Biliak, Y. (2014), “Economic security of corporation — corporate development as a guarantee of conflict”, Agrosvit, vol. 6, pp. 29–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.