EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Л. М. Васільєва

Назад

УДК: 657.1

Л. М. Васільєва

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті розглянуто значення облікової політики, адже від уміло сформованої облікової політики багато в чому залежить ефективність управління господарською діяльністю підприємства та стратегія його розвитку на тривалу перспективу. Здійснено порівняльний аналіз порядку формування та розкриття облікової політики за міжнародними та національними стандартами. Встановлено, що для формування (вибору і обгрунтування) та розкриття (оприлюднення) облікової політики підприємства необхідно розробити концепцію національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Облікова політика".

L. Vasilieva

ACCOUNTING POLICY ON NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS: COMPARATIVE ASPECT

Summary

The article discusses the importance of accounting policies, because of skillfully shaped accounting policies depends largely on the effectiveness of management of economic activities of the enterprise and its development strategy in the long term. The comparative analysis of the formation and disclosure of accounting policies for international and national standards. Found that for the formation of (the selection and justification) and disclosure (disclosure) accounting policy is necessary to develop the concept of the national situation (standard) accounting "Accounting Policies".

№ 6 2014, стор. 14 - 17

Кількість переглядів: 1085

Відомості про авторів

Л. М. Васільєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

L. Vasilieva

Doctor of sciences from state administration, Associate Professor, Рrofessor Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Dnipropetrovs'k State Agro-Economic University

Як цитувати статтю

Васільєва Л. М. Облікова політика за міжнародними та національними стандартами: порівняльний аспект. Агросвіт. 2014. № 6. С. 14–17.

Vasilieva, L. (2014), “Accounting policy on national and international standards: comparative aspect”, Agrosvit, vol. 6, pp. 14–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.