EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Михайленко

Назад

УДК: 658:338

О. В. Михайленко

РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття містить теоретичне обгрунтування необхідності активізації інтеграційних процесів з метою формування та ефективного використання економічного потенціалу підприємств. У статті викладено теоретичне та методологічне підгрунтя щодо розвитку інтеграційних процесів, які суттєво впливають на рівень конкурентоспроможності підприємств та їх об'єднань. На підставі узагальнення наробок вітчизняних та зарубіжних науковців виділено моделі (форми) інтеграції та визначено їх економічну сутність. Дослідження переваг та недоліків інтеграційних процесів дозволило визначити, що побудова комбінованої системи інтеграції сприяє збільшенню стабільності та зниженню рівня ризику в діях об'єктів АПК. Це вимагає переходу від галузевої системи до корпоративної, спрямованої на формування внутрісистемних зв'язків, що можуть забезпечити довгострокові конкурентні переваги.

О. Mykhailenko

THE ROLE OF INTEGRATION PROCESSES IN THE FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF ECONOMIC POTENTIAL OF THE COMPANY

Summary

This article contains a theoretical rationale for intensification of integration processes in order to develop and effective use of the economic potential of enterprises. This paper deals with theoretical and methodological foundation for the development of integration processes that significantly affect the level of competitiveness of enterprises and their associations. On the basis of all activities of domestic and foreign scholars selected model (shape) integration and determined their economic substance . Research costs and benefits of the integration process to determine that the construction of the combined system integration increases the stability and the reduction of risk in the actions of objects APC. This requires a shift from the corporate sector system aimed at developing relationships that can provide long-term competitive advantage.

№ 5 2014, стор. 54 - 58

Кількість переглядів: 1086

Відомості про авторів

О. В. Михайленко

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. Mykhailenko

candidate of economic sciences, associate professor National University of Food Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Михайленко О. В. Роль інтеграційних процесів у формуванні та реалізації економічного потенціалу підприємства. Агросвіт. 2014. № 5. С. 54–58.

Mykhailenko, О. (2014), “The role of integration processes in the formulation and implementation of economic potential of the company”, Agrosvit, vol. 5, pp. 54–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.