EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙ У ПОЛЬОВЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО ПРИ СТВОРЕННІ ФЕРМ ТА КОМПЛЕКСІВ ВРХ
Н. А. Спринчук

Назад

УДК: 330.3:636.08

Н. А. Спринчук

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙ У ПОЛЬОВЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО ПРИ СТВОРЕННІ ФЕРМ ТА КОМПЛЕКСІВ ВРХ

Анотація

У статті запропоновано методику визначення обсягу інвестицій у польове кормовиробництво при розробці інвестиційних проектів зі створення молочних ферм та комплексів ВРХ, встановлено об'єкти інвестування. Визначено приблизний обсяг інвестицій у польове кормовиробництво в розрахунку на одну корову зі шлейфом. Для прикладу обчислення необхідних інвестиційних вкладень використано дані інвестиційного проекту сучасної ферми на базі ФГ "Колосок" Переяслав-Хмельницького району Київської області. Активізація розвитку тваринництва та його кормовиробництва потребує додаткових інвестицій. Особливість сучасного етапу полягає в тому, що розвивати наявне тваринництво у господарствах, навіть на розширеній основі, нині недостатньо для забезпечення потреб населення в продукції тваринництва. Необхідно створити нове виробництво цієї продукції в усіх формах господарювання, що потребує інвестицій не лише на створення нових потужностей, а й на зміну цільового призначення частини сільськогосподарських угідь і формування в польовому кормовиробництві необхідного комплексу основних засобів.

N. Sprinchuk

DETERMINATION OF THE AMOUNT OF INVESTMENT IN THE FIELD FORAGE PRODUCTION IN THE CREATION OF FARMS AND CATTLE FACILITIES

Summary

This article presents a method for determining the amount of investment in the field forage production in developing investment projects to create a dairy and cattle facilities, set investee. Determined the approximate amount of investment in the field of fodder per cow. For example, calculating the necessary investments used the data of the project based on modern farms FG "Kolosok" Perejaslav-Khmelnitsky district, Kyiv region. Intensification of livestock and feed processing it requires additional investment. The peculiarity of the present stage is that the developed existing livestock farms, even on an extended basis, now is not enough to meet the needs of the population in animal products. Please create a new production of these products in all forms of management that requires an investment not only in the creation of new facilities, but also to change the purpose of the farmland and the formation of field fodder required complex assets.

№ 5 2014, стор. 12 - 15

Кількість переглядів: 758

Відомості про авторів

Н. А. Спринчук

к. е. н., ст. науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

N. Sprinchuk

n. e. s., senior research worker, Institute of feed research and agricultural of Podillya

Як цитувати статтю

Спринчук Н. А. Визначення обсягів інвестицій у польове кормовиробництво при створенні ферм та комплексів врх. Агросвіт. 2014. № 5. С. 12–15.

Sprinchuk, N. (2014), “Determination of the amount of investment in the field forage production in the creation of farms and cattle facilities”, Agrosvit, vol. 5, pp. 12–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.