EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВИ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ
О. Г. Чирва

Назад

УДК: 658:338.45

О. Г. Чирва

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ДЕРЖАВИ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ

Анотація

У статті визначено наукові основи та концептуальні положення конкурентоспроможності, висвітлено чинники впливу на формування конкурентного середовища регіональних соціально-економічних систем держави та розкрито сутність поняття "регіональна конкурентоспроможність".
Обгрунтовано, що проблема формування конкурентоспроможності регіональної соціально-економічної системи (регіону) набуває важливого теоретико-методологічного значення. Від її вирішення значною мірою залежить прогресивність регіонального розвитку, формування відносин між регіонами і в економіці держави в цілому. Згруповано ознаки конкурентоспроможності регіональної соціально-економічної системи (регіону) та охарактеризовано складові її елементи при формуванні концепції її оцінки.

O. Chyrva

COMPETITIVENESS OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS AS ECONOMIC PHENOMENON

Summary

The article outlines the scientific basis and conceptual positions competitiveness highlights the factors that influenced the formation of the competitive environment of regional social and economic systems of the state and the essence of the concept of "regional competitiveness". Grounded that the problem of the formation of the competitiveness of the regional socio-economic system (region) becomes an important theoretical and methodological significance. From its solution depends largely on progressive regional development of relations between the regions and the economy as a whole. Grouped signs of competitiveness of regional socio- economic system (region) and characterized its constituent elements in the formation of the concept of evaluation.

№ 4 2014, стор. 75 - 80

Кількість переглядів: 854

Відомості про авторів

О. Г. Чирва

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

O. Chyrva

PhD, associate professor of "Marketing and Business Management" Uman State Pedagogical University named after Paul Tychiny

Як цитувати статтю

Чирва О. Г. Конкурентоспроможність регіональних соціально-економічних систем держави як економічне явище. Агросвіт. 2014. № 4. С. 75–80.

Chyrva, O. (2014), “Competitiveness of regional socio-economic systems as economic phenomenon”, Agrosvit, vol. 4, pp. 75–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.