EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ АР КРИМ
С. В. Забураннний

Назад

УДК: 330.15

С. В. Забураннний

ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ АР КРИМ

Анотація

У статті досліджено сучасні процеси регулювання туристичної діяльності в сільській місцевості АР Крим, представлено характеристику туристичних ресурсів півострова, яка засвідчила, що АР Крим володіє значним потенціалом багатофункціонального розвитку сільських територій і сільського туризму та при застосуванні ефективних методів і механізмів стимулювання їхнього розвитку зможе суттєво поліпшити свій соціально-економічний стан. Визначено особливості розвитку суб'єктів підприємництва у сфері сільського туризму АР Крим, туристичні продукти у різних рекреаційних районах півострова, а також досліджено проблеми розвитку даного виду туризму, що викликані недостатньо ефективним використанням ресурсної бази регіону, недосконалістю податкового законодавства, кадрової політики й рекламної стратегії, відсутністю єдиної державної політики в області туризму.

S. Zaburanniy

FEATURES OF TOURISM IN RURAL AREAS AR KRYM

Summary

The article deals with the contemporary processes of regulation of tourism in rural areas Crimea, presented characteristics of tourism resources of the peninsula, which showed that Crimea has significant potential multifunctional rural development and rural tourism and the application of effective methods and mechanisms to encourage their development can significantly improve your socio- economic status. The features of entities in the field of rural tourism Crimea, tourism products in various recreational areas of the peninsula, and researched the problem of this type of tourism caused by insufficient effective use of the resource base of the region, imperfect tax legislation, personnel and advertising strategies lack of a unified state policy in the field of tourism.

№ 4 2014, стор. 63 - 69

Кількість переглядів: 1031

Відомості про авторів

С. В. Забураннний

здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

S. Zaburanniy

graduate student, NSC "Institute of Agricultural Economics"

Як цитувати статтю

Забураннний С. В. Особливості туристичної діяльності в сільській місцевості ар крим. Агросвіт. 2014. № 4. С. 63–69.

Zaburanniy, S. (2014), “Features of tourism in rural areas ar krym”, Agrosvit, vol. 4, pp. 63–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.