EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ
А. О. Музиченко, Н. Л. Романів

Назад

УДК: 336.658.1

А. О. Музиченко, Н. Л. Романів

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

Анотація

У статті досліджено сутність поняття "фінансовий стан підприємства", трактування та позиції науковців щодо визначення поняття "фінансовий стан підприємства". Проаналізовано математичну модель оцінки фінансового стану підприємства — R-оцінка. Висвітлено сутність оцінки фінансового стану, виявлено та обгрунтовано шляхи покращення фінансового стану підприємства.

A. Muzichenko, N. Romaniv

FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES: THE NATURE AND WAIS TO IMPROVE

Summary

In the article investigates the essence of the concept of "financial condition" the interpretation and views of scholars about the definition of "financial condition." Analyzed a mathematical model for evaluating the financial condition of the company — R-rating. Highlights the essence of assessing the financial condition found and the ways of improving the financial situation of the company.

№ 4 2014, стор. 39 - 43

Кількість переглядів: 1115

Відомості про авторів

А. О. Музиченко

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України

A. Muzichenko

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


Н. Л. Романів

магістр, спеціальність "Економіка підприємства", Національний університет біоресурсів і природокористування України

N. Romaniv

Master, in "Economy of enterprise", National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Музиченко А. О., Романів Н. Л. Фінансовий стан підприємства: сутність та шляхи покращення. Агросвіт. 2014. № 4. С. 39–43.

Muzichenko, A. and Romaniv, N. (2014), “Financial condition of enterprises: the nature and wais to improve”, Agrosvit, vol. 4, pp. 39–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.