EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКТІВ
М. Б. Дацюк-Томчук

Назад

УДК: 637.13

М. Б. Дацюк-Томчук

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКТІВ

Анотація

У даній статті розглядається соціально-економічна сутність та значення розвитку виробництва молока та молокопродуктів. Проблема забезпечення населення України молоком і молокопродуктами досі залишається невирішеною. З підвищенням купівельної спроможності населення попит на цю продукцію швидко зростає, однак задовольнити його в сучасних умовах буде досить проблематично, враховуючи різке скорочення поголів'я худоби, і насамперед у сільськогосподарських підприємствах.
Сучасний обсяг споживання молока і молокопродуктів населенням України далекий від рекомендованого. Причинами цього є невідповідність існуючого рівня купівельної спроможності населення рівню цін та кількості й асортименту молочної продукції на ринку. А це своєю чергою є наслідком значного скорочення обсягів виробництва продукції у молочному скотарстві і невідрегульованості системи економічних взаємовідносин між виробниками молока та його переробниками.
На основі власних наукових досліджень ми з'ясували, що для функціонування ринку виробництва молока і молочних продуктів потрібне опрацювання відповідної стратегії, яка буде інструментом управління і сформує концепцію дій довготривалого розвитку з окресленням чіткого напряму досягнення поставленої мети.

M. Datsiuk-Tomchuk

THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF MILK AND DIARY PRODUCTION DEVELOPMENT

Summary

The article deals with the socio-economic essence and importance of milk and diary production development. The problem of ensuring the population of Ukraine by milk and dairy products is still unsolved. With the increase of purchasing power of population, demand for these products is growing rapidly, however to meet it under modern conditions will be rather problematic, considering the sharp reduction of number of livestock, and first of all, in agricultural enterprises.
Contemporary consumption volume of milk and dairyproducts by population of Ukraine is far from recommended. The reason for this is disparity of existing level of population purchasing power to prices level and quantity and assortment of dairy products on the market. This in turn is the result of a significant decline in production in dairy cattle and unsettlement of economic relations system between milk producers and its processors.
On the basis of research, we found that the operation on the market of milk and dairy production requires appropriate strategy working out that could be a management instrument and form the concept of sustainable development actions with definite direction to achieve this goal.

№ 4 2014, стор. 29 - 34

Кількість переглядів: 1214

Відомості про авторів

М. Б. Дацюк-Томчук

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

M. Datsiuk-Tomchuk

Ph.D., Associate Professor of Economics and Business Department, Lutsk Institute of Human Development of University "Ukraine"

Як цитувати статтю

Дацюк-Томчук М. Б. Сутність та значення розвитку виробництва молока та молокопродуктів . Агросвіт. 2014. № 4. С. 29–34.

Datsiuk-Tomchuk, M. (2014), “The essence and importance of milk and diary production development”, Agrosvit, vol. 4, pp. 29–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.