EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Л. А. Гунько

Назад

УДК: 332.37

Л. А. Гунько

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анотація

У статті висвітлено умови формування екологобезпечного землекористування в умовах становлення в Україні нових земельних відносин. Розглянуто питання організації території землекористувань сільськогосподарських підприємств. Для забезпечення раціонального використання земельних ресурсів необхідно планувати й регулювати всі види їх використання. Основним інструментом держави, що покликаний забезпечити екологічно безпечне та економічно ефективне використання землі, є землеустрій, як важлива складова земельних відносин. Землеустрій повинен включати в себе систему управлінських і господарських заходів (правових, технічних, економічних, екологічних), які забезпечать збереження, відтворення і раціональне використання земель та інших природних ресурсів в інтересах населення даної території і всього суспільства. Такий розгляд питання полегшує вибір відповідних засобів й альтернативних варіантів і на сталій основі забезпечує максимально можливу продуктивність та використання. Це, в свою чергу, створює умови для організації екологобезпечного землекористування.

L. Gunko

FORMATION OF AGRICULTURAL LAND USE TYPES IN NEW LAND RELATIONS

Summary

The article deals with ecological-safety conditions of the land use in conditions of Ukraine in the new land law. The question of land use area farms. To ensure the sustainable use of land resources necessary to plan and regulate all types of use. The main instrument of the state, which aims to provide an environmentally safe and cost- effective land use, land use is as an important component of land relations. Land Management should include a system of administrative and economic measures ( legal, technical, economic, environmental) that will ensure the conservation, restoration and sustainable use of land and other natural resources for the benefit of the population of the territory and society . This consideration facilitates selection of appropriate tools and alternatives and steadily providing the best possible performance and use. This, in turn , creates conditions for the organization of land use ecological-safety.

№ 4 2014, стор. 9 - 13

Кількість переглядів: 988

Відомості про авторів

Л. А. Гунько

к. е. н., доцент кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

L. Gunko

candidate of economic sciences, associate professor department land planning, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Гунько Л. А. Організація екологобезпечного землекористування. Агросвіт. 2014. № 4. С. 9–13.

Gunko, L. (2014), “Formation of agricultural land use types in new land relations”, Agrosvit, vol. 4, pp. 9–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.