EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. І. Шкуратов

Назад

УДК: 631.15:658.27

О. І. Шкуратов

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті обгрунтовано методику комплексної оцінки використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, що заснована на використанні виробничих функцій. Визначено три основні методологічні напрями, що дозволяють визначити рівень використання ресурсного потенціалу та його зв'язок з результатами виробництва: грошова оцінка; індексна оцінка; використання економіко-статистичних моделей. Запропоновано систему показників ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, що включає три основних групи за видами ресурсів: природні, трудові, матеріально-технічні. Розроблено алгоритм оцінки використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, що включає п'ять основних етапів аналізу: визначення сукупності досліджуваних об'єктів; оцінка ресурсозабезпечення; побудова моделі оцінки; оцінка рівня використання;оцінка ефективності використання. Запропоновано методику оцінки використання ресурсного потенціалу, яка дозволяє досить об'єктивно оцінити діяльність сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх ресурсозабезпечення.

O. Shkuratov

ASSESSMENT OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES RESOURCE POTENTIAL EXPLOITATION

Summary

This paper deals with a justification for method of a complex assessment of the agricultural enterprises resource potential exploitation, that is based on the production function applying. There have been determined three main methodological trends to determine a level of resources potential exploitation and its connection with the results of production: monetary valuation; indexed score; economic and statistical models application. A system of performance indicators over the agricultural enterprises resource potential exploitation has been suggested, that includes three main groups by types of resources: natural, human, material and technical. An algorithm for a complex assessment of the agricultural enterprises resource potential exploitation has been developed, that includes five basic stages of analysis: definition of a set of investigated objects; the resource provision assessment; the evaluation model edification; the application evaluation; the application efficiency evaluation. The suggested technique on an assessment of the resource potential exploitation allows one to objectively evaluate the activity of agricultural enterprises on the basis of resource provision.

№ 4 2014, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 960

Відомості про авторів

О. І. Шкуратов

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

O. Shkuratov

Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow, Head of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

Як цитувати статтю

Шкуратов О. І. Оцінка використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2014. № 4. С. 3–8.

Shkuratov, O. (2014), “Assessment of the agricultural enterprises resource potential exploitation”, Agrosvit, vol. 4, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.