EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
П. В. Кухта

Назад

УДК: 338.49 (477)

П. В. Кухта

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

Розкрито актуальні проблеми інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності в Україні, особливості функціонування та становлення елементів вітчизняної інноваційної інфраструктури. Висвітлено окремі питання регуляторної політики у галузі забезпечення сприятливих умов для здійснення інноваційної діяльності, що гальмує розвиток інноваційної інфраструктури та ускладнює конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Відзначено, що інноваційна інфраструктура в Україні розвивається безсистемно, без належної державної підтримки, не здатна охопити всі ланки інноваційного процесу і носить фрагментарний характер. Законодавчо-нормативна база у сфері інноваційної діяльності ще потребує вдосконалення, аби відповідати покладеним на неї завданням. Показано, що реально не сформовано цілісної та ефективної національної інноваційної системи, не існує розробленої послідовності заходів щодо формування та розвитку ефективно діючої інноваційної інфраструктури.

P. Kukhta

INFRASTRUCTURAL SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

Actual problems of infrastructural support of Ukrainian innovation activity and special developmental functions of national innovation infrastructure elements are uncovered. Certain issues of regulatory policy in the area of providing a sufficient environment for innovation activity performance are highlighted. These issues reduce the development of innovation infrastructure and complicate the competitiveness of domestic enterprises. It is also mentioned that innovation infrastructure in Ukraine is developing inconsistently without proper governmental support, so it cannot reach all the parts of the innovation process. In order to meet all its tasks a law system in the field of innovation activity needs to be improved. It is shown that an effective national innovation system is not formed yet. The stages of effective innovation infrastructure development are not still formed.

№ 3 2014, стор. 58 - 65

Кількість переглядів: 943

Відомості про авторів

П. В. Кухта

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

P. Kukhta

PhD in Economics, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Кухта П. В. Інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Агросвіт. 2014. № 3. С. 58–65.

Kukhta, P. (2014), “Infrastructural support of innovative activity in Ukraine: problems and prospects”, Agrosvit, vol. 3, pp. 58–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.