EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД ІНСТИТУЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Н. С. Узунова

Назад

УДК: 338.431.2

Н. С. Узунова

ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД ІНСТИТУЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Анотація

Досліджено елементне наповнення інституційно-інноваційного механізму державного регулювання розвитку аграрної сфери. Запропоновано запровадження організаційно-економічного механізму підтримки і стимулювання інноваційних змін в аграрній сфері. Встановлено зовнішні чинники, які здійснюють вирішальний вплив на розвиток сільськогосподарських підприємств. Розроблено механізм консалтингу у сфері інноваційного підприємництва, який охоплює як організаційні, так і економічні заходи. Визначено основні принципи функціонування організаційно-економічного механізму та методи управління, а саме: організація, планування, ресурсне забезпечення, облік і контроль.

N. Uzunova

STUDY FOR INSTITUTIONAL-ECONOMIC BASES OF INSTITUTIONAL INNOVATION AND MECHANISM OF THE AGRICULTURAL SPHERE

Summary

Investigated cell filling institutional innovation mechanism of state regulation of agricultural areas. An implementation of organizational-economic mechanism to support and stimulate innovative changes in agriculture. Determined by external factors that exercise a decisive influence on the development of agricultural enterprises. The mechanism of consulting in the field of innovative entrepreneurship, which covers both organizational and economic measures. The basic principles of organization and functioning of the economic mechanism and management, including such as: organization, planning, resource support , accounting and control.

№ 3 2014, стор. 42 - 47

Кількість переглядів: 836

Відомості про авторів

Н. С. Узунова

Університет економіки та управління, м. Сімферопіль

N. Uzunova

University of Economics and Management, Simferopol

Як цитувати статтю

Узунова Н. С. Обгрунтування організаційно-економічних засад інституційно-інноваційного механізму розвитку аграрної сфери. Агросвіт. 2014. № 3. С. 42–47.

Uzunova, N. (2014), “Study for institutional-economic bases of institutional innovation and mechanism of the agricultural sphere”, Agrosvit, vol. 3, pp. 42–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.