EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ
Ю. В. Великий, К. Л. Нетудихата

Назад

УДК: 330.318.07.11

Ю. В. Великий, К. Л. Нетудихата

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті аналізується інноваційний потенціал машинобудівних підприємств у процесі формування стратегій інноваційного розвитку. Авторами запропоновані методи визначення достатності фінансово-економічних ресурсів для ефективного забезпечення інноваційної і виробничої діяльності. Даний підхід дозволяє встановити відповідність між поточною виробничою і інноваційною діяльністю машинобудівного підприємства і зробити обгрунтований вибір на користь реалізації нових чи покращуючих технологій. У роботі також розглянуто питання розрахунку витрат на реалізацію стратегій інноваційного розвитку на машинобудівному підприємстві і оцінки ринкової перспективи інноваційних інвестицій.

Y. Velikiy, K. Netudykhata

ANALYSIS OF INNOVATIVE CAPACITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE: FINANCIAL ASPECT

Summary

In article the innovative capacity of machine-building enterprises in the course of formation of strategy of innovative development is analyzed. Authors offered methods of determination of sufficiency of financial and economic resources for effective providing an innovative and production activity. This approach allows to establish compliance between the current production and innovative activity of machine-building enterprise and to make a reasonable choice for realization of new or improving technologies. In work questions of calculation of expenses for realization of strategy of innovative development at machine-building enterprise and estimates of market prospect of innovative investments are also considered.

№ 3 2014, стор. 28 - 32

Кількість переглядів: 1031

Відомості про авторів

Ю. В. Великий

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv


К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

K. Netudykhata

Ph.D. in Economics, Assistant Professor of Finance Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

Як цитувати статтю

Великий Ю. В., Нетудихата К. Л. Аналіз інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства: фінансовий аспект . Агросвіт. 2014. № 3. С. 28–32.

Velikiy, Y. and Netudykhata, K. (2014), “Analysis of innovative capacity of machine-building enterprise: financial aspect”, Agrosvit, vol. 3, pp. 28–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.