EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н. В. Коваль

Назад

УДК: 339.1:664.6(477.41)

Н. В. Коваль

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан, основні тенденції та проблеми розвитку ринку хліба та хлібобулочних виробів України та Київської області. Обгрунтовано конкретні пропозиції щодо удосконалення його організації та підвищення ефективності, а саме: необхідність доопрацювання та прийняття профільного закону, що регулюватиме відносини, які виникають у процесі виробництва, переробки, пакування, транспортування, зберігання і реалізації хліба та хлібобулочних виробів; включення в калькуляцію цін на соціальні сорти хліба витрат, які суттєво впливають на собівартість продукції; боротьба зі зростанням тіньового ринку шляхом впровадження обов'язкової сертифікації виробництва; перегляд умов співпраці хлібозаводів з великими торговельними мережами; створення рівних умов для добросовісної конкуренції для всіх виробників хліба та хлібобулочних виробів.

N. Коval

SITUATION AND OUTLOOK FOR FURTHER DEVELOPMENT OF BREAD AND BAKERY IN KYIV REGION

Summary

The article deals with the analysis of the current condition, main trends and problems of development of bread and bakery market of Ukraine and Kyiv region. A number of proposals for improving its organization and enhancing its effectiveness are substantiated, among them: the need to finalize and pass industry legislation regulating the relationships arising in the process of production, processing, packaging, transportation, storage and sales of bread and bakery; including the expenses which influence the prime cost of the products, into the price calculation for discounted sorts of bread; fighting the growth of the illegal market through the obligatory certification of production; reviewing the conditions of collaboration between the bread-baking plants and big retail chains; creating equal conditions for fair competition among all the bread and bakery manufacturers.

№ 3 2014, стор. 21 - 27

Кількість переглядів: 1033

Відомості про авторів

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

N. Коval

Ph.D. in Economic studies, associate professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Коваль Н. В. Стан та перспективи розвитку ринку хліба та хлібобулочних виробів київської області . Агросвіт. 2014. № 3. С. 21–27.

Коval, N. (2014), “Situation and outlook for further development of bread and bakery in kyiv region”, Agrosvit, vol. 3, pp. 21–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.