EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СІЛЬСЬКЕ ЖІНОЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
М. І. Сайкевич, Т. В. Скиба

Назад

УДК: 326.1:323.326:63

М. І. Сайкевич, Т. В. Скиба

СІЛЬСЬКЕ ЖІНОЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті проаналізовано умови розвитку сільського підприємництва з позицій гендеру. Ідентифіковано основні мотиви започаткування власної справи. Визначено ступінь впливу неформальних чинників на участь жінок в підприємницьких процесах в умовах сільського економічного простору. Обгрунтовано основні напрями активізації підприємницької діяльності серед сільських жінок. Запропоновано динамічну модель розвитку сільського жіночого підприємництва. Розроблено сценарії зростання чисельності жінок-підприємців.

M. Saykevich, T. Skyba

RURAL WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP: REALITIES AND PROSPECTS

Summary

The conditions for the gender-based development of rural businesses are analyzed. The main reasons to start a business are identified. The level of informal factors influence on women's participation in business processes in rural economic space is identified. The main directions of business activity of rural women are substantiated. A dynamic model of the development of women's entrepreneurship is proposed. The scenarios of quantity of women entrepreneurs growing are developed.

№ 2 2014, стор. 34 - 38

Кількість переглядів: 1029

Відомості про авторів

М. І. Сайкевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Житомирський національний агроекологічний університет

M. Saykevich

Ph. D. (Economics), Associate Professor, associate professor department of economics, Zhytomyr National Agroecological University


Т. В. Скиба

аспірантка, Житомирський національний агроекологічний університет

T. Skyba

graduate student, Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Сайкевич М. І., Скиба Т. В. Сільське жіноче підприємництво: реалії та перспективи. Агросвіт. 2014. № 2. С. 34–38.

Saykevich, M. and Skyba, T. (2014), “Rural women's entrepreneurship: realities and prospects”, Agrosvit, vol. 2, pp. 34–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.