EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
Л. О. Шпак

Назад

УДК: 330.322.4

Л. О. Шпак

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

У статті розкриваються особливості інституціонально-економічних передумов формування високоефективного і конкурентоспроможного туристично-рекреаційного комплексу в якості однієї з провідних галузей територіальної спеціалізації, що забезпечує, з одного боку, широкі можливості для задоволення різноманітних потреб як вітчизняних, так і зарубіжних громадян у туристично-рекреаційних послугах, а з іншого боку — робить значний внесок у соціально-економічний розвиток регіону, в тому числі за рахунок збільшення дохідної частини бюджетів, притоку інвестицій, збільшення кількості робочих місць, поліпшення здоров'я населення, збереження та раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини.

L. Shpak

INSTITUTIONAL AND ECONOMIC PREREQUISITES OF HIGHLY EFFECTIVE AND COMPETITIVE REGIONAL TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX

Summary

In this article the features of institutional and economic prerequisites of highly effective and competitive tourist and recreational complex as one of the leading sectors of territorial specialization, which provides, on the one hand, the opportunities to meet the diverse needs of both domestic and foreign citizens in the tourism and recreational services and on the other hand — making a significant contribution to the socio-economic development of the region, including by increasing the revenue side, the inflow of investment, job creation, improved public health, conservation and management of cultural, historical and natural heritage.

№ 2 2014, стор. 25 - 29

Кількість переглядів: 944

Відомості про авторів

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, АМУ

L. Shpak

PhD, Associate Professor of Accounting, Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Шпак Л. О. Інституціонально-економічні передумови формування високоефективного і конкурентоспроможного регіонального туристично-рекреаційного комплексу. Агросвіт. 2014. № 2. С. 25–29.

Shpak, L. (2014), “Institutional and economic prerequisites of highly effective and competitive regional tourist and recreational complex”, Agrosvit, vol. 2, pp. 25–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.