EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ДИРЕКТИВИ ЄС SOLVENCY II
Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, І. І. Яценко

Назад

УДК: [332.834.4:347.427]:061.1ЄС

Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, І. І. Яценко

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ДИРЕКТИВИ ЄС SOLVENCY II

Анотація

У статті досліджено сутність Директиви Solvency ІІ. Проаналізовано її переваги та недоліки для вітчизняних страхових компаній. Здійснено порівняння чинних вимог до платоспроможності страхових компаній з вимогами директиви. Виявлено проблемні питання імплементації в правове поле страхової діяльності в Україні Директиви ЄС Solvency ІІ та розроблено рекомендації щодо їх вирішення.

T. Govorushko, V. Stetsyuk, I. Yatsenko

PROBLEM QUESTIONS OF REALIZATION IN UKRAINE DIRECTIVE OF EU SOLVENCY II

Summary

The essence of Directive Solvency ІІ is investigatied in the article. Its advantages and defects for domestic insurance companies are analysed. The comparison of operating requirements to solvency of insurance companies with the requirements of directive is carried out. The problem questions of implementation of the Directive of EU Solvency ІІ in the legal field of insurance activity in Ukraine are reduced and the recommendations in relation to their decision are worked out.

№ 2 2014, стор. 20 - 24

Кількість переглядів: 1382

Відомості про авторів

Т. А. Говорушко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

T. Govorushko

doctor of economic sciences, professor, a head of Department of Finance, National university of food technologies


В. М. Стецюк

к.е.н., доцент, голова правління ПАТ "СК "Скайд"

V. Stetsyuk

сandidate of Economic Science, associate professor, chairman of JSC "IC" Skaid "


І. І. Яценко

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

I. Yatsenko

student, National university of food technologies

Як цитувати статтю

Говорушко Т. А., Стецюк В. М., Яценко І. І. Проблемні питання реалізації в Україні директиви єс solvency ii. Агросвіт. 2014. № 2. С. 20–24.

Govorushko, T., Stetsyuk, V. and Yatsenko, I. (2014), “Problem questions of realization in Ukraine directive of eu solvency ii”, Agrosvit, vol. 2, pp. 20–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.