EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І АУДИТУ
Ю. В. Великий, Т. О. Крючковська

Назад

УДК: 339.38:64.016

Ю. В. Великий, Т. О. Крючковська

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І АУДИТУ

Анотація

Внутрішній контроль і аудит є важливою ланкою системи ефективного господарювання на великих підприємствах. Його роль у взаємовідносинах суб'єкта господарювання та акціонерів постійно зростає і змінюється. Тому у статті висвітлено сучасні тенденції внутрішнього контролю і аудиту і їх вплив на економічні результати роботи підприємств. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що внутрішній контроль і аудит може задовольнити власників підприємств і його менеджмент.
У світі провідні компанії вже багато років вдало використовують результати внутрішнього контролю і аудиту для корегування управлінських дій. В Україні ці процеси починають теж широко поширюватися серед великих і середніх підприємств.

Y. Velikiy, T. Kryuchkovska

TRANSFORMATION OF INTERNAL CONTROL AND AUDIT

Summary

Internal control and auditing is an important part of effective management in large enterprises. His role in the relations between the entity and the shareholders are constantly growing and changing. Therefore, the paper focuses on the current trends of internal control and audit, and their impact on the economic performance of enterprises. The survey results suggest that the internal control and audit can meet owners and its management.
The world's leading companies for many years successfully use the results of the internal control and audit adjustments to management actions. In Ukraine, these processes start too widely spread among large and medium-sized enterprises.

№ 2 2014, стор. 7 - 9

Кількість переглядів: 975

Відомості про авторів

Ю. В. Великий

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv


Т. О. Крючковська

к.е.н., старший викладач кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

T. Kryuchkovska

PhD in Economics, Senior Lecturer of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

Як цитувати статтю

Великий Ю. В., Крючковська Т. О. Трансформація внутрішнього контролю і аудиту . Агросвіт. 2014. № 2. С. 7–9.

Velikiy, Y. and Kryuchkovska, T. (2014), “Transformation of internal control and audit”, Agrosvit, vol. 2, pp. 7–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.