EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
О. О. Непочатенко

Назад

УДК: 330.322:336.025:338.43

О. О. Непочатенко

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СПОСІБ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Анотація

У статті розглянуто значення інвестиційної діяльності для забезпечення фінансової безпеки аграрного сектору в умовах поширення кризових явищ. Окреслені головні чинники, які перешкоджають формуванню сприятливого інвестиційного середовища в аграрному секторі. Проаналізовано рівень інвестиційної привабливості аграрного сектору країни в цілому та аграрних підприємств, зокрема, та доведено, що аграрні компанії, які залучили інвестиційні ресурси через міжнародні фондові біржі мали більші можливості розширення виробничої діяльності та зміцнення фінансової безпеки. Встановлено, що для зміцнення фінансової безпеки слід зосередитися на пріоритетних напрямах інвестиційної діяльності з метою активізації процесів залучення іноземного капіталу, впровадження державних програм фінансування розвитку галузі та іпотечне кредитування.

О. Nepochatenko

ACTIVE INVESTING ACTIVITIES AS A WAY OF STRENGTHENING FINANCIAL OF AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The article considers the importance of investment activities to ensure the financial security of the agricultural sector in terms of the spread of the crisis. Identifies the main factors that hinder the formation of a favorable environment for investment in the agricultural sector. The level of investment attractiveness of the agricultural sector in general and agricultural enterprises, in particular, and it is proved that agricultural companies that have attracted investment funds across international stock markets have great potential expansion of productive activities and the strengthening of financial security. Found that to strengthen the financial security should focus on priority areas of investment activities in order to enhance the processes of attracting foreign capital, the introduction of state funding programs of the industry and mortgage lending.

№ 2 2014, стор. 3 - 6

Кількість переглядів: 977

Відомості про авторів

О. О. Непочатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва

О. Nepochatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of finance and credit, Uman National University of Horticulture

Як цитувати статтю

Непочатенко О. О. Активізація інвестиційної діяльності як спосіб зміцнення фінансової безпеки аграрного сектору. Агросвіт. 2014. № 2. С. 3–6.

Nepochatenko, О. (2014), “Active investing activities as a way of strengthening financial of agricultural sector”, Agrosvit, vol. 2, pp. 3–6.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.