EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА ТА РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА ПРИКЛАДІ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ РДА
К. В. Поліщук, О. І. Мужило

Назад

УДК: 338.43:005.6(477.43)

К. В. Поліщук, О. І. Мужило

БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА ТА РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА ПРИКЛАДІ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ РДА

Анотація

Стаття присвячена проблемам державної підтримки агропромислового сектору і особливостей бюджетного фінансування з боку держави. Визначено сутність бюджетного фінансування, його мету, завдання, методи та джерела. Розглянуто концептуальні підходи до політики бюджетного фінансування АПК на прикладі Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

E. Polishchuk, A. Muzhylo

BUDGET SUPPORT AND DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR AS AN EXAMPLE OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF KAMYANETS-PODILSKY RSA

Summary

This article is devoted to the problems of the state support of agricultural sector and features of budgetary funding from the state. It is set the essence of funding, its goals, objectives, methods and sources. It is considered conceptual approaches to the policy of budget financing of agriculture for example Kamyanets-Podilsky district of Khmelnitsky region.

№ 1 2014, стор. 62 - 64

Кількість переглядів: 532

Відомості про авторів

К. В. Поліщук

викладач, Кам'янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України

E. Polishchuk

lecturer of economic sciences Kamyanets-Podilsky department of Kyiv Financial and Economic College of National University of State Tax Service of Ukraine


О. І. Мужило

студент, Кам'янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України

A. Muzhylo

student Kamyanets-Podilsky department of Kyiv Financial and Economic College of National University of State Tax Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Поліщук К. В., Мужило О. І. Бюджетна підтримка та розвиток аграрного сектору на прикладі управління агропромислового розвитку кам'янець-подільської рда. Агросвіт. 2014. № 1. С. 62–64.

Polishchuk, E. and Muzhylo, A. (2014), “Budget support and development of the agricultural sector as an example of agricultural development of kamyanets-podilsky rsa”, Agrosvit, vol. 1, pp. 62–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.