EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ І АУДИТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Ю. В. Великий, Т. О. Крючковська

Назад

УДК: 339.38:64.016

Ю. В. Великий, Т. О. Крючковська

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ І АУДИТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Інтеграція України в світову економіку посилила потребу у внутрішньому контролі. У статті визначено, що внутрішній контроль є процес, який направлений на досягнення мети підприємства. Він є результатом дій менеджменту по плануванню, організації, моніторингу діяльності всього підприємства і окремих його підрозділів. Менеджмент підприємства перш за все ставить мети, визначає задачі підприємства і окремих його підрозділів і будує відповідно до цього структуру організації, а в подальшому забезпечує функціонування ефективної системи документування і звітності, розподіл повноважень, моніторингу для досягнення цих цілей і задач. Ефективна система внутрішнього аудиту може знизити витрати підприємства на зовнішній аудит, хоч і не зможе його повністю замінити.

Y. Velikiy, T. Kryuchkovska

INTERNAL CONTROL AND AUDIT IN MODERN TERMS

Summary

Integration of Ukraine in a world economy strengthened a requirement in internal control. In the article certainly, that internal control is process that is sent to gaining end of enterprise. He is the result of actions of management on planning, organization, monitoring of activity of all enterprise and his separate subdivisions. The management of enterprise foremost puts aim, determines the tasks of enterprise and his separate subdivisions and builds the structure of organization in accordance with it, and in future provides functioning of the effective system of documenting and accounting, distribution of plenary powers, monitoring for the achievement of these aims and tasks. The effective system of internal audit can bring down the charges of enterprise on an external audit, though not able him fully.

№ 1 2014, стор. 6 - 8

Кількість переглядів: 655

Відомості про авторів

Ю. В. Великий

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv


Т. О. Крючковська

к. е. н., старший викладач кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

T. Kryuchkovska

PhD in Economics, Senior Lecturer of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

Як цитувати статтю

Великий Ю. В., Крючковська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в сучасних умовах . Агросвіт. 2014. № 1. С. 6–8.

Velikiy, Y. and Kryuchkovska, T. (2014), “Internal control and audit in modern terms”, Agrosvit, vol. 1, pp. 6–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.