EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБОРОТНІ АКТИВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Н. О. Окселенко

Назад

УДК: 330.142.26

Н. О. Окселенко

ОБОРОТНІ АКТИВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті досліджено підходи до визначення сутності категорії "оборотні активи", розглянуто історіографію даної категорії та запропоновано авторське визначення оборотних активів сільськогосподарських підприємств, що забезпечить формування адекватного сприйняття агрегованої інформації суб'єктами підприємницької діяльності та побудову теоретичного підгрунтя для подальшого дослідження оборотних активів як економічної категорії. Узагальнення різних поглядів на економічний зміст категорії "оборотні активи" надало можливість виділити три основні підходи. Для більш повного розкриття сутності даної категорії автором встановлено гармонізацію понять "оборотні засоби", "оборотний капітал", "оборотні кошти" та "оборотні активи". Досліджуючи сутність категорії "оборотні активи сільськогосподарських підприємств", стверджується, що вони є економічною категорією, яка поєднує теоретичні та практичні аспекти, серед яких, автором виділені чотири аспекти: економічний, юридичний (правовий), управлінський, стратегічний.

N. Okselenko

CURRENT ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL ASPECTS

Summary

In the article it is investigated the approaches to the determining of the nature of "current assets" category, it is considered historiography of this category and it is proposed the author's definition of the current assets of the agricultural enterprises which promotes the formation of adequate perception of aggregate information by entrepreneurs and building of a theoretical foundation for further study of current assets as an economic category. Generalization of the different views on the economic content of the "current assets" category gave an opportunity to identify three main approaches. For the complete disclosure of the nature of that category it is established by the author harmonization of "floating assets", "working capital", "circulating assets" and "current assets" concepts. Exploring the nature of "current assets of the agricultural enterprises" category, it is confirmed that is an economic category, which combines theoretical and practical aspects, among them, the author identified four aspects: economic, juridical (legal), managerial and strategic.

№ 24 2013, стор. 74 - 79

Кількість переглядів: 820

Відомості про авторів

Н. О. Окселенко

асистент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

N. Okselenko

assistant of the finance department, Dnipropetrovs'k state agrarian university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.