EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНОЇ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
У. В. Іванюк

Назад

УДК: 631.147(477)

У. В. Іванюк

ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНОЇ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасного стану виробництва та реалізації екологічної аграрної продукції в Україні, а також розглянуто можливості на світовому ринку екологічної продукції для українських виробників. Адже ринок органічної продукції у світі один з тих, що найбільш динамічно зростають, а вітчизняний аграрний сектор, в свою чергу, має потужний запас ресурсів, які можна використати для виробництва екологічної аграрної продукції. Графічно представлений порівняльний аналіз реалізації екологічної аграрної продукції України та інших європейських країн. Висвітлено особливості національного ринку екологічно чистих товарів. Наведено питання у галузі органічного агровиробництва, які потребують вирішення. А також обгрунтовано доцільність розвитку вітчизняної екологічної аграрної продукції. Визначено перспективи розвитку виробництва органічної продукції сільського господарства для України.

U. Ivaniuk

THE FEASIBILITY OF THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AGRICULTURAL PRODUCTS IN UKRAINE

Summary

This article analyzes the current state of production and sale of ecological agricultural products in Ukraine and considered the possibility of the global market for environmental products for Ukrainian producers. After all, the market for organic produce in the world one of the fastest growing and the domestic agricultural sector, in turn, has a huge stock of resources that can be used for the production of ecological agricultural products. Graphically presented a comparative analysis sales of ecological agricultural products in Ukraine and other European countries. Submitted particular national market environmentally friendly products. Submitted questions in organic agricultural production to be addressed. Expediency of development of national ecological agricultural products. The prospects of development of organic agricultural products in Ukraine.

№ 24 2013, стор. 69 - 73

Кількість переглядів: 630

Відомості про авторів

У. В. Іванюк

аспірант, Львівська комерційна академія

U. Ivaniuk

postgraduate student, Lviv Academy of Commerce

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.