EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
О. І. Шкуратов

Назад

УДК: 502.33: 631.15

О. І. Шкуратов

ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Доведено, що механізм організації переходу на екологічне сільськогосподарське виробництво в різних аграрних формуваннях спрямований на підвищення еколого-економічної ефективності системи ведення рослинництва. Основу при цьому складає комплекс заходів з раціонального використання сільськогосподарських угідь шляхом раціональної організації земельних угідь на основі впровадження адаптивно-ландшафтної системи землеробства і екологічно безпечних сівозмін. Це дає можливість встановити господарське призначення кожної окремої земельної ділянки за результатами комплексної еколого-економічної оцінки земель. У статті обгрунтовано методику проведення еколого-економічної оцінки земель у процесі організації екологічно орієнтованого сільськогосподарського виробництва. Дана методика грунтується на основі проведення поконтурного обстеження полів з метою проведення їх агроекологічної типізації за чинниками деградації. Намічено заходи по раціональному використанню ріллі. Застосування на практиці цієї методики дозволяє визначити міру деградації сільськогосподарських угідь, намітити заходи по їх подальшому раціональному використанню і збільшенню обсягів виробництва продукції рослинництва.

O. Shkuratov

THE LAND ASSESSMENT WHILE THE ECOLOGICALLY ORIENTED AGRICULTURAL PRODUCTION ORGANIZATION

Summary

It is proved, that the organization mechanism of transition to environmental agricultural production in various agricultural units is aimed to increase environmental and economic efficiency of plant growing management. The basis in this case includes a set of measures for the rational agricultural land utilization through the rational land organization by an introduction of the adaptive-landscape system of agriculture and environmentally sound crop rotation. This makes it possible to establish an economic purpose of each land plot according to results of a complex ecological and economic assessment of the land. This paper deals with a justification of the ecological-economic land assessment methodology while the ecologically oriented agricultural production organization. This technique is based on the field survey contour basis to conduct its agroecological typification by degradation factors as well as identify measures for the rational arable land utilization. An application in practice of this technique allows determining the extent agricultural land degradation, identifying measures on its further sustainable use and increasing crop production.

№ 24 2013, стор. 13 - 17

Кількість переглядів: 635

Відомості про авторів

О. І. Шкуратов

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

O. Shkuratov

Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow Head of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.