EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
В. М. Клочко

Назад

УДК: 339.9:537

В. М. Клочко

АКТУАЛЬНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Розглянуто основні проблеми галузі тваринництва. Зроблено аналіз зобов'язань України, які були взяті при вступі до Світової організації торгівлі (СОТ), що суттєво впливають на конкурентоспроможність продукції тваринництва. Зарубіжний досвід свідчить про важливість захисту внутрішнього аграрного ринку. США, ЄС і ряд інших країн формально виступають за розвиток вільної конкуренції, але достатньо ефективно захищають внутрішній ринок від виробників аграрної продукції країн, що розвиваються. Наведено індикатори розвитку тваринництва в Україні до 2020 року та шляхи збільшення виробництва продукції тваринництва і підвищення ефективності її одержання.

V. Klochko

CURRENT WAYS TO IMPROVE THE ECONOMIC EFFICIENCY OF LIVESTOCK PRODUCTION IN UKRAINE

Summary

The basic problems of the livestock industry. The analysis of Ukraine's commitments that were taken on admission to the World Trade Organization (WTO), which significantly affect the competitiveness of livestock products. International experience demonstrates the importance of protecting the domestic agricultural market. U.S., EU and several other countries formally supports the development of free competition, but enough to effectively protect the domestic market from producers of agricultural products in developing countries. Shows indicators of livestock development in Ukraine in 2020 and ways to increase livestock production and improve its receipt.

№ 23 2013, стор. 29 - 34

Кількість переглядів: 1310

Відомості про авторів

В. М. Клочко

к. е. н., доцент кафедри світової економіки сільського господарства та інформаційних технологій, Харківська державна зооветеринарна академія

V. Klochko

Ph. D., assistant professor of global agricultural economics and information technology, Kharkiv State Zooveterinary Academy

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.