EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФРАСТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РЕГІОНУ
О. Р. Бахматюк

Назад

УДК: 330.322.4

О. Р. Бахматюк

ІНФРАСТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РЕГІОНУ

Анотація

У статті розкрито напрями формування ринкової інфраструктури розвитку регіону в розрізі джерел фінансування інвестицій. Проаналізовано проблемні аспекти інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства та окреслено структурно-інституційний склад ринково-орієнтованої інвестиційної інфраструктури розвитку аграрного регіону. Обгрунтовано модель інфраструктурного забезпечення інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки регіону та виділено дві групи інфраструктурних інститутів: інститути мобілізації інвестиційних ресурсів та інститути забезпечення інвестиційного процесу.

O. Bakhmatyuk

INFRASTRUCTURE COMPONENTS OF THE AGRICULTURAL REGION INVESTMENT DEVELOPMENT

Summary

The ways of market infrastructure for investment development of the region is examined in the article in terms of funding investment. The problematic aspects of agricultural development investing are analyzed and the structural and institutional components of the market-oriented agricultural development investment infrastructure of the region is outlined. The model of investment process infrastructure in the agricultural sector of the region is grounded and allocated to two groups of infrastructural institutions: institutions mobilizing investment resources and the investment process institutions.

№ 23 2013, стор. 16 - 21

Кількість переглядів: 951

Відомості про авторів

О. Р. Бахматюк

здобувач, Академія муніципального управління

O. Bakhmatyuk

Competitor, Academy of Municipal Management

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.