EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
Н. І. Луцька

Назад

УДК: 330.322

Н. І. Луцька

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Анотація

У статті розглядаються проблеми гарантій забезпечення прав людини у сфері соціального захисту, визначаються основні шляхи реалізації державного права на соціальне забезпечення. Підкреслюється взаємозв'язок правових та економічних засад у процесі забезпечення людини різноманітними благами.

N. Lutska

SOCIAL SECURITY OF THE POPULATION AND ENSURING OF HUMAN RIGHTS

Summary

Problems of guarantees of human rights ensuring in the sphere of social security are examined, the main ways of realization of state right to social maintenance are determined in the article. The correlation of legal and economic principles in the process of maintenance a person with various niceties is emphasized.

№ 22 2013, стор. 57 - 60

Кількість переглядів: 913

Відомості про авторів

Н. І. Луцька

к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

N. Lutska

PhD (Economics), Assistant Professor of Accounting and Audit Chair of Ivano Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskii

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.