EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕРРУАР ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
С. Г. Нездоймінов

Назад

УДК: 332.1:338.48:663.2

С. Г. Нездоймінов

ТЕРРУАР ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто сучасні чинники розвитку винного туризму, проведено дослідження рекреаційного потенціалу виноробних підприємств південних регіонів України, наукові підходи щодо інтеграції виноробних підприємств у регіональну стратегію розвитку сфери рекреації та туризму. Доведено, що винний туризм є продуктом інтеграції в рамках єдиної концепції розвитку регіональних ресурсів у сфері терруарного виноробства і туристичних послуг. Запропоновано напрями розвитку туристичного продукту ринку винного туризму.

S. Nezdoyminov

TERROIR AS A BASIS OF DEVELOPMENT OF WINE TOURISM IN THE SOUTH OF UKRAINE

Summary

The article deals with the modern factors of wine tourism, a study of the recreational potential of the wineries in the southern regions of Ukraine, scientific approaches to the integration of wineries in the regional strategy for the development of recreation and tourism. It is proved that wine tourism is a product of integration within the single concept of regional resources and tourist services in terroir of winemaking. The proposed directions of of tourism product market wine tourism.

№ 22 2013, стор. 46 - 52

Кількість переглядів: 1184

Відомості про авторів

С. Г. Нездоймінов

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління туризмом, Одеський національний економічний університет

S. Nezdoyminov

Ph.D., Associate Professor, Department of Economics and Tourism Management, National Economic University Odessa

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.