EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
І. Л. Жук, Я. І. Юрик

Назад

УДК: 330.59

І. Л. Жук, Я. І. Юрик

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Анотація

Досліджено теоретико-методологічні підходи до трактування сутності та змісту категорії "якість життя". Систематизовано та узагальнено умови та чинники якості життя населення.

I. Zhuk, Y. Yuryk

QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION AS A RESULT OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL FOOD SECURITY STRATEGY

Summary

Theoretical and methodological approaches to interpretation of the nature and content of the category of "quality of life" were investigated. Conditions and factors of quality of life of the population were systematized and generalized.

№ 22 2013, стор. 34 - 39

Кількість переглядів: 979

Відомості про авторів

І. Л. Жук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу соціальних проблем ринку праці, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

I. Zhuk

Ph.D. in economics senior researcher, senior research worker of department of social problems of labour-market, Institute of demography and social survey is the name of M.V. Ptukha NAS of Ukraine


Я. І. Юрик

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Національний університет харчових технологій

Y. Yuryk

Ph.D. in economics, senior researcher, associate professor of department of management a personnel and economies of labour, National university of food technologies

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.