EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО СЕКТОРА В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ
О. М. Загурський

Назад

УДК: 330.837:338.43

О. М. Загурський

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО СЕКТОРА В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ

Анотація

У статті проведено узагальнення теоретичних досліджень економічної категорії "інфраструктура", уточнено поняття інфраструктура аграрного сектора України в контексті інституціональної теорії. Систематизовано теоретико-методологічні підходи її вивчення та доведено необхідність застосування комплексного підходу до розбудови та розвитку інфраструктури аграрного сектора. Проаналізовано соціально-економічну сутність інфраструктури та визначено її основні елементи та функції, розкрито роль державного регулювання в розбудові інфраструктури аграрного сектора в сучасних економічних умовах.

O. Zagursky

METHODOLOGICAL APPROACHES OF INFRASTRUCTURE IN THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL THEORY

Summary

This article presents a generalization of theoretical studies of economic categories "infrastructure", a concept of the infrastructure of the agricultural sector of Ukraine in the context of institutional theory. Systematized theoretical and methodological approaches to its study and necessity of an integrated approach to the development and infrastructure development of the agricultural sector. The analysis of socio-economic substance infrastructure and defines its basic elements and functions, also was opened the role of government regulation in the development of the infrastructure of the agricultural sector in the current economic conditions.

№ 22 2013, стор. 3 - 9

Кількість переглядів: 1010

Відомості про авторів

О. М. Загурський

к. е. н., доцент, докторант Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

O. Zagursky

Candidate of Economics, Associate Professor, PhD State educational and scientific institution "Academy of Financial Management"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.