EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ ПЕРСОНАЛ-КОНТРОЛІНГУ
О. Є. Галан

Назад

УДК: 331.103

О. Є. Галан

КОНЦЕПЦІЯ ПЕРСОНАЛ-КОНТРОЛІНГУ

Анотація

У статті розглянуто сучасні теоретичні аспекти управління персоналом з урахуванням методів контролінгу. Визначено сутність та функції контролінгу.
Запропоновано розглядати персонал-контролінг як технологію інструментального управління персоналом, як системний процес управління трудовим потенціалом. У зв'язку із цим доведено необхідність умовного розмежування поняття "трудовий потенціал" з погляду об'єкта і суб'єкта управління.
Наведено характеристику трудового потенціалу підприємства як суб'єкта та об'єкта управління. Як об'єкт управління вважаються весь колектив працівників, окремі групи працівників, кожний працівник окремо; відносини між членами трудового колективу, які виникають з приводу виконання ними виробничих функцій та виробничих завдань з метою досягнення цілей організації; інвестиційні процеси з метою подальшого розвитку трудового потенціалу підприємства. Персонал, що виконує функцію управління, можна розглядати як суб'єкта управління.
Аргументовано, що подібний аспект розуміння трудового потенціалу має сенс завдяки тому, що дозволяє очікувати досягнення тотальності охоплення всіх сторін і можливостей персонал-контролінгу і забезпечити ефективне управління трудовим потенціалом.

O. Galan

CONCEPT OF STAFF-CONTROLLING

Summary

In the article it is dealed with modern theoretical aspects of personnel management including controlling methods. It is determined the essence and function of controlling.
It is proposed staff-controlling which should be regarded as instrumental personnel management technology as the labor potential system management. In this regard, it is the necessity of conditional separation of "labor potential" in terms of subject and object management.
It is shown the characteristic of the enterprise employment potential o as a subject and object of management. As the object of control it is considered the whole team of employees, some groups of workers, each worker separately; the relationship between the members of the personnel which arise about fulfillment of production functions and production targets and achievement the organization's objectives; investment processes to further development of the enterprise labor potential. Staff which performs the function of the management control, can be considered as an administration.
It is argued such aspect of employment potential understanding has sense because it can be expected to achieve the totality coverage of all aspects and controlling staff possibilities, and to ensure the effective labor potential management.

№ 21 2013, стор. 72 - 76

Кількість переглядів: 817

Відомості про авторів

О. Є. Галан

здобувач кафедри економіки підприємства, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

O. Galan

Graduate student, Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.